Reklama
 
 

Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.

 

 

Obchodní podmínky

1. Smluvní strany
Prodávající:
a
Kupující - zákazník

2. Předmět koupě
Předmětem koupě je zboží prodávajícího, které kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu.
3. Cena zboží
Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na stránkách internetového obchodu (cena je uvedena včetně 20% DPH) a kupujícím byla akceptována potvrzením a zasláním objednávky.

4. Platební podmínky
Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:
- dobírkou - kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky
- platba předem na účet - číslo účtu a variabilní symbol obdrží zákazník e-mailem při potvrzení objednávky 
- osobní odběr - kupující zboží zaplatí hotově 

5. Dodací podmínky, způsob dodání
Lhůta odeslání zboží, které je skladem je 5 pracovních dnů. Lhůta dodání závisí na rychlosti České pošty. U zboží, které není na skladě, může být dodací lhůta delší (viz. informace u zboží).
V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Ceny poštovného platné od 1.1.2010:
- dobírka Česká pošta - 150,- Kč
- platba předem bankovním převodem - 99,- KČ (zboží je posíláno doporučeně Českou poštou, kurýrem, zásilkovna,  po připsání platby na účet)
- objednávka za více jak 2000,- Kč - poštovné zdarma
- zásilka na Slovensko - platba předem bankovním převodem - od 190,- Kč (cca 8.34   dle aktuálního kurzu) podle váhy zásilky
- osobní odběr - 0,- Kč

Balné je účtováno.6. Záruční lhůta
Dodavatel poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta jednotlivě specifikovaná u výrobku (většinou 24 měsíců). Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží. Pokud je zboží předáváno dopravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující pochybnosti, že přepravce dodal zboží vykazující vady, sepíše s přepravcem Zápis o reklamaci zboží. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí o nich informovat dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. O zjištěných nedostatcích informuje zákazník dodavatele písemně, přičemž uvede charakteristiku závad. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího doručení.

8. Stornování zásilky
Pokud se zákazník rozhodne stornovat objednávku, může tak učinit do 24 hodin od odeslání objednacího formuláře. Jestli tak neučiní a zboží bude odeslané, je povinen uhradit manipulační a expediční náklady. Zákazník má dále právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu. Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí provozovateli manipulační poplatek za dopravu zboží k němu a náklady vzniklé touto dopravou v ceně dle aktuálního ceníku provozovatele. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Zákazník vždy zodpovídá za správnost uvedení kontaktních údajů, jakožto i správné doručovací adresy. V případě neúplného či nesprávného uvedení doručovacích údajů si prodávající vyhrazuje právo nechat si proplatit po kupujícím všechny expediční a manipulační náklady, které prodávajícímu v této souvislosti vznikly.

9. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., § 53. 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2010

 

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud : 
Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). 
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů. 
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci
Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na naši adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace, daňový doklad prokazující zakoupení zboží a připište číslo účtu pro vrácení peněz.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

 

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne Internetovému obchodu - Rucniprace.cz tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Internetového obchodu - Rucniprace.cz účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.
Internetový obchod si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a Internetový obchod za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.
Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies - elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

 

Souhlas

 Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.


DomůDomů


 
 
  

Košík  

(prázdný)
  

Novinky

No new products at this time

Reklama